Καινοτομία

22 Ιανουαρίου, 2020

Αξιοποίηση του μικροβιώματος της Κονσερβολιάς Αμφίσσης για την παραγωγή βιολειτουργικής επιτραπέζιας ελιάς, με την εφαρμογή βιοπληροφορικών – μοριακών μεθόδων (MICROBIOLIVE)

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη του μικροβιώματος της Κονσερβολιάς Αμφίσσης με τη βοήθεια σύγχρονων μοριακών και βιοπληροφορικών μεθόδων, με έμφαση στην ανάδειξη των μικροβιακών στελεχών […]